UCHWAŁA FINANSOWA NSZZ ”Solidarność”

UCHWAŁA NR 5 XIX KZD
ws. działalności finansowej Związku (z późniejszymi zmianami)
tekst jednolity

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust. 4 Statutu NSZZ „Solidarność” ustala obowiązującą dla członków Związku wysokość miesięcznej składki członkowskiej, podział środków uzyskanych ze składki członkowskiej, ich przeznaczenie oraz maksymalne wynagrodzenie pracowników Związku pochodzących z wyboru.

Cały dokument poniżej:

UCHWAŁA FINANSOWA NSZZ ''Solidarność''