NSZZ „Solidarność”

„Jeden głos to często za mało. Zorganizowani mają lepiej!”

tekst alternatywny

                       Organizujemy się, bo łatwiej bronić swoich praw.


                                 Tam, gdzie działają Związki Zawodowe:
- przestrzegane są prawa pracownicze;
- wynagrodzenia są wyższe i wypłacane regularnie;
- częściej zawierane są umowy o pracę na czas nieokreślony;
- przestrzegane są przepisy BHP.


Masz problemy w pracy? Za mało zarabiasz? Nie wolno Ci iść na zwolnienie lekarskie? W Twojej umowie o pracę jest inna kwota niż w tabeli płac? Zastanów się, czy tylko Ty masz podobne zastrzeżenia? Może Twoi koledzy myślą podobnie?
Pracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie wynegocjować wyższe płace, uczciwsze traktowanie, czy korzystne Układy Zbiorowe Pracy.


Pracodawcy będą słuchać pracowników, jeśli będziemy mówić jednym głosem.
Związek Zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia.

Dlaczego warto się organizować?


Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw a tam gdzie działają Związki Zawodowe:
- rzadziej naruszane są prawa pracowników;
- rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń;
- pracodawcy nie zmuszają pracowników do pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia;
- regularnie odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne.


Dlaczego warto należeć do Związku?
12 powodów, dla których warto się organizować i przyłączyć do NSZZ „Solidarność”:
1. Nie jesteś sam, jeśli masz problemy w pracy;
2. Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy, mobbingu;
3. Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów;
4. Pracownik nie będący członkiem Związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę.
Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy – podejmując uchwałę w dniu 20.06.1991 r. (I PZP 11/91) następującej treści: "Kierownik zakładu pracy nie ma obowiązku zawiadamiania na podstawie art. 38 par. 1k.p. o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę działających w zakładzie pracy Organizacji Związkowych w sytuacji, gdy pracownik niezrzeszony nie wskazał do obrony swoich praw Zakładowej Organizacji, która wyraziła na to zgodę";
5. Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii Związku. Sprzeciw Solidarności powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się sam;
6. Zasady Twojego wynagradzania ustalane są w uzgodnieniu ze Związkiem Zawodowym. Nie jesteś skazany na jedyną propozycję "nie do odrzucenia" jaką przedstawi Ci pracodawca;
7. Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i Twoim koleżankom, kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy;
8. Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy Związków Zawodowych w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy;
9. Pracodawca naruszając Twoją godność spotyka się z reakcją przedstawicieli NSZZ „Solidarność”;
10. Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
11. Jesteś aktywny i na podstawie Własnych doświadczeń możesz pomagać innym;
12. Jest wiele innych powodów, o których przekonasz się będąc Członkiem Naszego Związku.
Od 34 lat to pracownicy tworzą NSZZ „Solidarność”. Jak pokazuje historia i doświadczenia z roku 1980, 1989 i czasów współczesnych – tylko zorganizowane społeczeństwo obywatelskie może zmieniać pozytywnie naszą Ojczyznę, poprawiać warunki pracy, walczyć skutecznie o godne życie.
Ponad 40 proc. Polaków dobrze ocenia działalność Związków Zawodowych i chciałoby wzrostu ich wpływu na sytuację pracowników.


                                             Wiele zależy od Ciebie.
NSZZ „Solidarność” jest najlepszym głosem ludzi pracy, od Ciebie zależy czy ten głos będzie silniejszy.
                                                 DOŁĄCZ DO NAS !!!


Razem jesteśmy silniejsi! Razem osiągniemy więcej!

tekst alternatywny

Autor: Komisja Zakładowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ JYSK SP. Z O.O.