WOLNE NIEDZIELE.31 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży. To bardzo ważny akt prawny, który ma wyeliminować kolejne potencjalne możliwości obchodzenia ograniczeń w handlu w niedziele. Treść rozporządzenia była konsultowana z handlową „Solidarnością”.

2- Cieszymy się, że w rozporządzeniu zostały uwzględnione nasze postulaty. Liczymy, że obchodzenie przepisów wreszcie się skończy i pracownicy handlu odzyskają prawo do wolnej niedzieli – mówi Alfred Bujara.

1 lutego weszła w życie nowela ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Uszczelnienie ustawy stało się konieczne z powodu coraz powszechniejszego zjawiska obchodzenia przez sieci handlowe ograniczeń w niedzielnym handlu. Taką furtkę pozostawił zapis w ustawie w zezwalający na handel w niedziele placówkom pocztowym. Sieci handlowe wprowadziły w swoich sklepach usługę nadawania i odbioru paczek, dzięki czemu zyskały status placówki pocztowej i mogły prowadzić działalność w niedziele.

Jak wskazuje Alfred Bujara rozporządzenie ministra finansów z 31 stycznia ma wyeliminować kolejne próby omijania przepisów w przyszłości. – W ostatnim czasie dochodziły do nas sygnały, że sieci szukają kolejnych luk w prawie umożliwiających im otwieranie sklepów w niedziele. To rozporządzenie niejako z góry eliminuje takie zakusy – wyjaśnia szef handlowej „S”.

Zgodnie z rozporządzeniem przeważająca działalność, którą prowadzą sklepy będzie musiała być dodatkowo ewidencjonowana. Sklep musi określić tylko jeden rodzaj prowadzonej działalności.

Do przychodów ze sprzedaży detalicznej nie powinno się zaliczać m.in. przychodu:

1) z tytułu sprzedaży kuponów gier losowych i zakładów wzajemnych (kupony gier losowych i zakładów wzajemnych oraz obrót na maszynach do zakładów wzajemnych, w tym bukmacherskich nie są towarami w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, więc przychody z tytułu sprzedaży tych gier i zakładów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej)

 2) z tytułu sprzedaży konsumentom usług pocztowych (nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej, jeżeli nie towarzyszy zbywaniu towaru odrębnie niezaewidencjonowanego);

3) ze sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami na podstawie faktur VAT, gdy jest ona związana z prowadzoną działalnością gospodarczą.

-  Nie będzie można prowadzić działalności handlowej w niedziele pod pretekstem prowadzenia kolektury, gdyż ta działalność nie może być wliczana do przychodów. Działalność gospodarcza pomiędzy przedsiębiorcami również nie może być wliczana. Nowelizacja określa przychód ze sprzedaży detalicznej, a co za tym idzie nie obejmuje podatku od towarów i usług. W przypadku poczty trzeba udokumentować 40 proc. netto sprzedaży z tytułu usług pocztowych. Sklepy, które w ostatnich miesiącach wprowadziły usługi pocztowe tylko po to, żeby handlować w niedziele nie spełnią tego wymogu – wyjaśnia przewodniczący.

 

Źródło: Krajowy Sekretariat Banków,
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność"

 

Z poważaniem

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o.o

 Autor: Komisja Zakładowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ JYSK SP. Z O.O.