Stokrotka – nowa organizacja w Regionie Rzeszowskim2Pracownicy handlu, to Załoga w której większą część stanowią kobiety, pracujące bardzo ciężko, a jednocześnie grupa zawodowa o najniższych dochodach. Możemy wspólnie, organizując się w NSZZ „Solidarność” działać w zakresie poprawy warunków pracy. Tam, gdzie funkcjonuje profesjonalny związek zawodowy z zapleczem prawnym i eksperckim sytuacja pracowników ulega zmianom, wygląda lepiej, prawa pracownicze są bardziej respektowane. NSZZ „Solidarność” skutecznie staje w obronie godności i praw człowieka, posiadamy wiedzę i doświadczenie. Razem możemy pomagać pracownikom w budowaniu dobrych relacji z pracodawcą.

7 kwietnia 2019 roku pracownicy Stokrotki z Mielca podjęli decyzję o zorganizowaniu się i zasileniu szeregów członków NSZZ „Solidarność”.  Przeprowadzono wybory, które z ramienia Regionu Rzeszowskiego koordynowali: Joanna Turoń, Rafał Rzepecki oraz Marek Bajda. Z dniem 26 kwietnia 2019 roku w Regionalnym Rejestrze Organizacji Wydziałowych i Oddziałowych Regionu Rzeszowskiego zarejestrowano Organizację Oddziałową NSZZ „Solidarność” w Stokrotka Sp. z o.o. Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Mielcu.

Na funkcję Przewodniczącej została wybrana Anastazja Sudoł. Nowo powstałą Organizację Oddziałową witamy na pokładzie oraz życzymy wszelkich sukcesów w działalności związkowej.

Joanna Turoń
Kierownik Regionalny ds. Rozwoju

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

Z poważaniem

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o.o.

 Autor: Komisja Zakładowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ JYSK SP. Z O.O.