Sąd po stronie „S”. Zwolnieni związkowcy z Castoramy przywróceni do pracySąd Rejonowy w Lubaniu, dnia 19 marca 2021 r., ogłosił wyrok o przywróceniu do pracy trzech członków Komisji Zakładowej, zwolnionych przez Castoramę Zgorzelec oraz wypłaty im odszkodowania w wysokości sumy wynagrodzeń z okresu pozostawania bez pracy.

 

1Niestety sąd nie wydał wyroku o obowiązku natychmiastowego przywrócenia do pracy. – Dlatego w przypadku odwołania się od wyroku pracodawcy, związkowcy będą mogli wrócić do pracy dopiero po pozytywnym wyroku Sądu Apelacyjnego – poinformował Franciszek Kopeć, przewodniczący Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ "Solidarność".

Mimo tego wyrok jest bardzo dobrą wiadomością dla związkowców. - Po raz kolejny sądy i prawo po stronie działaczy naszej organizacji. Niezmiernie nas ta wiadomość cieszy i dobrze prognozuje na przyszłość w pozostałych procesach naszych działaczy jak i całej organizacji – napisali na swojej stronie na Facebooku członkowie NSZZ "Solidarność" w Castorama Polska.

To kolejny pozytywny wyrok. W czerwcu ub. r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Lubaniu sąd uznał podaną dla pracodawcy liczbę członków organizacji, co do czego pracodawca wniósł zastrzeżenia, jako liczbę prawidłową i tym samym uznał racje związku zawodowego co do uprawnień organizacji związkowej.

To oznacza, że w październiku 2019 r., kiedy organizacja złożyła wniosek do sądu o ustalenie liczby członków związku, w związku ze zgłoszonym przez pracodawcę zastrzeżeniem, nabyła tym samym uprawnienia organizacji związkowej. Mimo to pracodawca w listopadzie rozwiązał umowę o pracę ze wszystkimi członkami komisji międzyzakładowej – bez zasięgnięcia opinii i zgody zarządu organizacji związkowej. A zatem złamał obowiązujące prawo.

                                                                     

                                                                                                             

                                                                                                                                          Źródło: www.tysol.pl        

 

Z poważaniem

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o.o

 

 

 Autor: Komisja Zakładowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ JYSK SP. Z O.O.