Referendum strajkowe w TRW Częstochowa30 stycznia w siedzibie TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie odbyło się drugie spotkanie mediacyjne w ramach toczącego się sporu zbiorowego dotyczącego uzgodnienia wysokości podwyżek wynagrodzeń na 2019 r. dla pracowników zatrudnionych w TRW w Częstochowie. 7f5975e9dc8153269bdcc6eb1a61be19_L

Podczas przeprowadzonych mediacji Dyrekcja zaproponowała wprowadzenie od dnia 1 lutego br. podwyżki stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 210 złotych brutto, dodatkowa premię frekwencyjną w kwocie 240 złotych brutto co pół roku dla pracowników ze 100% obecnością w pracy, utrzymanie wysokości miesięcznej premii frekwencyjnej w kwocie 200 złotych brutto, wypłacanej wg zasad zapisanych w Regulaminie Wynagradzania oraz wprowadzenie nagród jubileuszowych w tegorocznym procesie podwyżkowym pod warunkiem zaakceptowania przez stronę związkową całego proponowanego przez Dyrekcję pakietu podwyżkowego.

Członkowie zespołu negocjacyjnego NSZZ “Solidarność” nie przyjęli propozycji Dyrekcji. Zdaniem strony związkowej proponowana wysokość kwoty bazowej podwyżki dla pracowników produkcji jest poniżej oczekiwań pracowników. Spotkanie mediacyjne zakończyło się podpisaniem przez strony w obecności mediatora protokołu rozbieżności. Strona związkowa poinformowała pracodawcę, że następnym etapem toczącego się sporu zbiorowego jest przeprowadzenie przez NSZZ „Solidarność” w dniach 4 – 15 lutego br. referendum strajkowego w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

 

Z poważaniem

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o.o.