Prezydium KK: „Solidarność” nie pozwoli przehandlować wolnych niedzielNie ma żadnych przesłanek uzasadniających zawieszenie ograniczenia handlu w niedzielę. Postulat przywrócenia niedziel handlowych, poparty m.in. przez Forum Związków Zawodowych, jest nie do przyjęcia. „Solidarność” pod żadnym pozorem nie zamierza uczestniczyć w liberalizowaniu ustawy – czytamy w stanowisku Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. To reakcja na coraz liczniejsze głosy z wnętrza Rady Dialogu Społecznego, aby z powodu pandemii handlować przez cały tydzień.

2

 

- Temat zawieszenia przepisów ustawy ograniczającej niedzielny handel wrócił, tym razem za sprawą organizacji wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego – czytamy w stanowisku Prezydium KK.


I zwraca uwagę, że tym razem w tę szkodliwą działalność włączają się inne centrale związkowe, w tym Forum Związków Zawodowych.

- Zdaniem NSZZ „Solidarność” powodem takiej postawy jest fakt, że FZZ zrzesza bardzo znikomą liczbę pracowników handlu i w związku z powyższym nie posiada odpowiedniej wiedzy merytorycznej dotyczącej sytuacji w tej branży – napisano w stanowisku.


Prezydium KK przypomina, że ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę od samego początku towarzyszył ogromny negatywny lobbing i kampania fake newsów.

- Przepowiadano, że ograniczenie handlu w niedziele spowoduje masowe zwolnienia i spadki obrotów sklepów. Żadna z tych negatywnych prognoz się nie sprawdziła. W okresie obowiązywania ustawy rosła sprzedaż we wszystkich formatach placówek handlowych – czytamy.


„Solidarność” zwraca też uwagę, że pracownicy handlu mają za sobą bardzo trudny okres.

- Nawet w czasie największych obostrzeń sanitarnych ci ludzie każdego dnia stykali się z setkami klientów, byli ciągle narażeni na zakażenie koronawirusem. Pracowali w ciągłym stresie i strachu o zdrowie swoje i swoich rodzin – czytamy w stanowisku.


W ocenie Związku niedopuszczalne jest aby w zamian za poświęcenie pracowników handlu, przerzucać na ich barki koszty kryzysu gospodarczego, bo właśnie tym byłaby liberalizacja przepisów w zakresie ograniczenia handlu w niedzielę.

- NSZZ „Solidarność” pod żadnym pozorem nie zamierza uczestniczyć w pracach nad liberalizacją ustawy (…) i nie poprze jakichkolwiek działań zmierzających do zmiany przepisów na niekorzyść pracowników – oświadczyło Prezydium KK w swoim stanowisku.


Wezwało też pozostałych partnerów społecznych, aby nie wykorzystywali RDS do firmowania swoich własnych stanowisk.

- NSZZ „Solidarność” nie zamierza jak inne związki zawodowe „przehandlować” wolnych niedziel za wyższe wynagrodzenie w tym dniu. Stoimy na stanowisku, że pracownik winien za swoją pracę w pozostałe dni otrzymywać godne wynagrodzenie i nie być zmuszony do pracy w niedzielę, by utrzymać siebie i swoją rodzinę.


Całe stanowisko można przeczytać tutaj>>>

ml

 

                                                                                                                                    Źródło: www.tysol.pl        

 

Z poważaniem

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o.o.

 Autor: Komisja Zakładowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ JYSK SP. Z O.O.