NSZZ "Solidarność" JYSK

Twoje Prawa

 orady

CDO24

cdo24

DEKLARACJA

Deklaracja

Przydatne Linki

linki

SEKCJAHANDLU

        

Oficjalny FanPage

solidarnoluty 2014

Podgląd strony


Zmiany w Regulaminie Pracy, Regulaminie Wynagradzania oraz Preliminarz ZFŚS
środa, 10 lutego 2010 07:28

Witajcie drogie Koleżanki i Koledzy,

W związku z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy, Nasz pracodawca zmuszony jest do wprowadzenia kilku zmian do regulaminu wynagradzania oraz pracy obowiązujących w Naszej firmie. Oczywiście niniejsze zmiany mogą być wprowadzone po ówczesnym zatwierdzeniu przez Organizacje Związkowe.

Tak więc przechodząc do sedna sprawy napisałem Organizacje Związkowe nie bez przyczyny, albowiem w Naszej firmie powstały drugie związki zawodowe pod nazwą Związek Zawodowy Pracowników Jysk. Wspomniana organizacja powstała w siedzibie pracodawcy czyli w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 211. Przewodniczącą Komitetu Założycielskiego została Justyna Wyczlinska. Dziwnym zbiegiem okoliczności organizacja na której czele stoi właśnie Justyna Wyczlinska powstała po ogłoszeniu przez Naszą organizację Regulaminu Wyborów SIP. "Niestety" tryb wyborczy (25.01.2010 - 31.01.2010) został rozpoczęty wcześniej niż powstała ta organizacja (28.01.2010r) tak więc wybory na SIP odbyły się bez udziału członków tej organizacji.

Wracając jednak do wątku. Zgodnie z ustawą jeśli jest konieczność wprowadzenia zmian przez pracodawcę w tym przypadku w regulaminie wynagradzania czy regulaminie pracy oraz jeśli chodzi o zatwierdzenie między innymi preliminarza wydatkowania ZFŚS na 2010 r., to wszystkie organizacje związkowe działające u tego pracodawcy zobligowane są do przedstawienia wspólnego stanowiska w proponowanych przez pracodawcę zmianach w przeciągu 30 dni. Po upływie tego terminu pracodawca nie uzyskawszy wspólnego stanowiska organizacji związkowych we wszystkich sprawach decyduje sam.

W związku z powyższym chciałem przedstawić Wam stanowisko Naszej organizacji do proponowanych zmian.

1. Zmiany do regulaminu wynagradzania – załącznik nr 8 „Regulamin Premiowania Pracowników Brygad Pakujących”

W tej kwestii zmiany wprowadzane są korzystne dla pracowników i Nasza Organizacja zgadza się na nie.

2. Zmiany do regulaminu pracy – tabele przydziału odzieży i obuwia roboczego – załącznik nr 4 Regulaminu Pracy

oraz

Zmiany do regulaminu pracy – tabele przydziału odzieży i obuwia roboczego dla MC Radomsko – załącznik nr 4 Regulaminu Pracy.

Jeśli chodzi o zmiany w tych załącznikach niestety proponowane zmiany są nie do przyjęcia przez Naszą organizację. Po pierwsze przydział odzieży ochronnej jest zbyt mały jeśli chodzi np o ilość spodni, koszul oraz podkoszulek oraz nie jest adekwatny do wykonywanej pracy, po drugie w przydziale odzieży są uwzględnieni pracownicy, a jak dotąd z tego co wiemy żadna kobieta nie otrzymała chociażby spodni czy samych butów nie wspominając już o kurtkach. W związku z powyższym chcemy zwiększenia przydziału odzieży ochronnej bez dyskryminacji kobiet.

3. Zarządzenie dotyczące sposobu wyliczania ekwiwalentu za pranie.

W tym rozporządzeniu (pierwotnie z dn. 2000 r.) pracodawca jest zmuszony dokonać zmiany w zapisie. Chodzi mianowicie  o uwzględnienie absencji chorobowych w wysokości ekwiwalentu za pranie. Kwota 15 zł ma być pomniejszana proporcjonalnie o czas Naszych absencji chorobowych. Oczywiście zgadzamy się z tą zmianą, jednakże pod warunkiem, iż dokonana zostanie również zmiana w wysokości ekwiwalentu. Proponowana wysokość ekwiwalentu przez Naszą Organizację to 30 zł. Uważamy że 15 zł, z rozporządzenia z 2000 r., jest zbyt niskie ponieważ po upływie 10 lat ceny środków czystości znacznie wzrosły.

4. Zmiany do regulaminu wynagradzania – paragraf 18 – dotyczący wypłaty wynagrodzenia i zasiłku dla osób powyżej 50 roku życia.

W tej kwestii zgadzamy się z wprowadzanymi zmianami.


Wreszcie Preliminarz ZFŚS na 2010 r.

Nasza propozycja:

 


% podziału obliczenie początkowe dla 2010r.


bony na dzień dziecka i święta 35,00% 716 731 10% - dzień dziecka 25 % - święta wielkiej nocy + swięta bożego narodzenia
pożyczki 5,00% 102 390


zapomogi 5,00% 102 390


rekreacja 5,00% 102 390


Wczasy pod gruszą 50,00% 1 023 901,35 zł
2 047 802,70 zł


Powyższe zmiany zostały zmienione przez nas ze względu na rozmowę z b. dużą ilością ludzi. Środki na rekreację zostały pomniejszone gdyż pracownikom nie podoba się że są uzależnieni od ogółu pracowników w sklepie. Jeśli robimy imprezę to wszyscy muszą na nią iść żeby skorzystać z tych środków - bzdura.
Pożyczki i zapomogi powinny być ale nie w takich wysokościach procentowych jak do tej pory, uważamy że powinno to być  5 % na pożyczki i zapomogi, a te powinny być przyznawane dla najbardziej potrzebujących. 75 % ludzi w sklepie nigdy nie korzystała i nie skorzysta z pożyczek a te środki przeznaczane wcześniej właśnie na ten cel były blokowane bez możliwości uzyskania świadczenia przez innych pracowników.
35 % to bony na dzień dziecka + święta w tym miejscu chciałbym zaznaczyć że chcemy rozdzielić święta wielkanocne i bożonarodzeniowe,
w końcu 50 % to wczasy pod gruszą - pulę którą dostaje pracownik idąc na 14 dniowy urlop czy dłuższy może przeznaczyć tak naprawdę na rekreację, zakup wymarzonej zabawki dla dziecka czy w jakiś sposób pod reperować budżet rodzinny.

Drogie Koleżanki i Koledzy powyższe informację zadecydowaliśmy że podamy właśnie do informacji ogólnej również nie bez przyczyny. A mianowicie mija tydzień jak Nasza Organizacja przesłała proponowane zmiany do drugiej organizacji pod przewodnictwem Justyny Wyczlinskiej.

Jak dotąd nie otrzymaliśmy żadnej informacji zwrotnej o stanowisku tej organizacji w związku z proponowanymi zmianami.

Jednakże przy wydatkowaniu z ZFŚS na zakup pączków ustaliliśmy wspólne stanowisko w ciągu jednej doby.

Pozdrawiamy

Komisjia Zakładowa

NSZZ Solidraność JYSK Sp. z o.o.

 

 

JYSK - DWA STANDARDY PRACY

JYSK-DWA-STANDARDY-PRACY

Składki członkowskie

krs

Prasa

solidarnoluty 2014

solidarnoluty 2014

Klip 5 zmien rozmiary

1 

JYSK Sp. z o.o.

krs