Dla pracowników

  Tu znajdztekst alternatywnyiesz informacje dotyczące bieżącej sytuacji w relacjach (negocjacjach) Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w JYSK Sp. z o. o. z Zarządem Spółki JYSK z siedzibą w Gdańsku.

W tej zakładce chcemy pokazać, jak wiele pracy Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" wkłada w reprezentowanie i zabezpieczenie interesów pracowniczych dotyczących poprawy warunków pracy i płacy (Negocjacje), Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) w sferze zawodowej i socjalnej (ZFŚS) oraz w poprawę relacji pomiędzy Naszą Organizacją a Spółką JYSK.

Zakładka "DLA PRACOWNIKÓW" jest utworzona z myślą o Was pracownikach Spółki JYSK w celu informacyjnym. Obecnie każdy pracownik ma możliwość bezpośredniego dostępu do bieżących wiadomości dotyczących prowadzonych działań ze strony Komisji Zakładowej w negocjowaniu z Pracodawcą korzystniejszych warunków pracy, płacy, BHP, ZFŚS, zawodowych oraz poprawy wzajemnykuchar2ch relacji. Tematy (problemy), które są omawiane na cyklicznych spotkaniach w Gdańsku (spotkania odbywają się 4 razy w każdym roku kalendarzowym) prezentujemy z podziałem tematycznym w poszczególnych podzakładkach. Problemy pracownicze omawiane na spotkaniach są opracowywane przez Komisję Zakładową w oparciu o Wasze zgłoszenia (Członków Związku) oraz w wyniku Naszych obserwacji w realizacji codziennych obowiązków na stanowisku pracy. Oprócz Waszych zgłoszeń Komisja Zakładowa analizuje dokumenty tzw. Akta Wewnątrzzakładowe stanowiące źródło Prawa Pracy należą do nich Regulamin Pracy, Wynagradzania, ZFŚS, Premiowania, itp. W razie dopatrzenia się pewnych nieprawidłowości lub możliwości dokonania korzystniejszych zapisów w tych dokumentach Komisja Zakładowa konsultuje zmiany z ekspertami NSZZ "Solidarność" np.: Działem Prawnym a następnie przedstawia swój projekt Pracodawcy. Projekt ten podlega weryfikacji a po jego analizie Strony w wyniku negocjacji ustalają finalne brzmienie poszczególnych zapisów, które były kwestią sporną. Z każdego spotkanbogdan2ia jest sporządzany protokół, który jest zamieszczany w poszczególnym dziale tematycznym, oczywiście protokół nie jest szczegółowy zawiera tylko informacje ogólne, ponieważ nie sposób spisać wszystkiego z 8 – godzin prowadzonych rozmów (negocjacji).

Pamiętajcie, że wszelkiego rodzaju zaobserwowane nieprawidłowości w swoim miejscu pracy (DCR, Sklepy) dotyczące BHP, złej organizacji pracy, dyskryminacji, niekompetencji przełożonych, złego traktowania (JYSK VALUES), itp. możecie zgłaszać do Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" za pomocą poczty elektronicznej, poczty polskiej, telefonicznie lub bezpośrednio niezależnie od Waszego miejsca pracy.

By Związek Zawodowy mógł osiągać zamierzone cele to musi posiadać informacje (zgłoszenia) od pracowników dotyczące nieprawidłowości podparte dokumentacją, wówczas Nasze działania (interwencje) stają się skuteczne!

Wszystkie kontakty niezbędne do komunikacji z Komisją marek2Zakładową NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o. o. są zamieszczone na Naszej stronie Internetowej.

 

ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY NSZZ ”S” w JYSK.

1. Tomasz Jamrozik

2. Tomasz Kucharski

3. Bogdan Utnicki

4. Marek Gumuła