Życzenia ŚwiąteczneDrogie Koleżanki i Drodzy Koledzy !

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku od codziennego zabiegania, pracy oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomy
ślności w Nowym Roku oraz spełnieniaw życiu osobistym i zawodowym. Wytrwałości, zdecydowania w podejmowaniu decyzji, wiary w swoje możliwościoraz realizacji planów.

 

ŻYCZY

W imieniu Komisji Zakładowej
NSZZ "Solidarno
ść" JYSK Sp. z o.o.    

Tomasz Jamrozik  Przewodniczący