Wybory na kadencję 2018 ? 2022Koleżanki i Koledzy,

W związku z tym, iż dobiega końca 4-letnia kadencja funkcjonowania władz związkowych w naszej Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w JYSK Sp. z o.o., zgodnie z Uchwałą Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nr 5/17 w sprawie kalendarza wyborczego na kadencję 2018-2022, jesteśmy zobowiązani oraz odpowiedzialni za przeprowadzenie wyborów nowych władz naszej Organizacji na kolejną kadencję.Wybory 2018-2022

Wobec powyższego informujemy, że wybory (tzw. zebrania, posiedzenia wyborcze) do nowych władz naszego Związku wyboru jego przedstawicieli na kolejną kadencję, to jest na lata 2018-2022 odbędą się w następujących terminach:

17 luty 2018 roku (tj. sobota)  – o godzinie 11:00;

18 luty 2018 roku (tj. niedziela) – o godzinie 11:00;

24 luty 2018 roku (tj. sobota) – o godzinie 11:00 oraz

25 luty 2018 roku (tj. niedziela) – o godzinie 11:00

W wyżej wymienionych terminach przeprowadzamy wybory z pośród wszystkich członków związku na delegatów. Obecność i udział w wyborach jest obowiązkiem każdego członka.

Natomiast w dniu 4 marca 2018 roku (tj. niedziela) – o godzinie 11:00 odbędzie się posiedzenie wyborcze delegatów spośród których wybieramy Komisję Zakładową (7 osób) i Komisję Rewizyjną (5 osób) oraz (2 osoby) dwóch delegatów na (WZDR) Walne Zebranie Delegatów Regionu i (1 osoba) jednego delegatana WZD Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność". Na to konkretne posiedzenie wyborcze w dniu 4 marca przychodzą tylko i wyłączenie obowiązkowo delegaci, którzy zostaną wybrani w terminach 17, 18, 24 i 25 lutego 2018 roku.

Wybory we wskazanych powyżej terminach odbędą się w naszym biurze, które mieści się w Radomsku przy ulicy Prymasa Wyszyńskiego 27/5; Pierwsze piętro.

Prosimy o punktualne przybycie, czyli na godzinę 11:00, co w sposób zdecydowany ułatwi nam sprawne przeprowadzenie wyborów.Urna 2018

Przypominamy również, że obecność na zebraniu (posiedzeniu) wyborczym jest prawem i obowiązkiem każdego członka związku.

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Przewodniczącym Tomaszem Jamrozikiem pod nr tel. 884-386-666

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów, głosowania, itp. będą przekazywane na poszczególnych zebraniach wyborczych.

 

 

 

 

 

Z poważaniem

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o.o.