Spotkanie Przedstawicieli NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” z Przedstawicielami Spółki JYSK oraz Komisja BHPKoleżanki i Koledzy,

W dniu 26 lutego 2018 roku odbyło się spotkanie Przedstawicieli NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” z Przedstawicielami Spółki JYSK z Gdańska i Radomska (DCR) w sali konferencyjnej Hotelu 500 w Strykowie k/Łodzi.

W spotkaniu ze strony Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w JYSK Sp. z o.o. brali udział:

Tomasz Jamrozik, Bogdan Utnicki oraz Dariusz Koniarski.Spotkanie Stryków 26.02.2018

Z ramienia Spółki JYSK:

Piotr Czechowski, Teresa Szałwicka, Jacek Przerwa oraz Agnieszka Poteralska.

Tematy, które były omawiane na spotkaniu to między innymi: Konkurs BHP w DCR – podsumowanie; Spotkania Związków z Pracodawcą – nowa formuła i jej efektywność; Uszkodzenia / Regulacje / Koszty – inicjatywy pracownicze; Relacje pomiędzy Przedstawicielami Spółki JYSK a NSZZ "Solidarność"; Wybory Społecznych Inspektorów Pracy w kadencji 2018-2022; Zasady uczestnictwa w spotkaniach z Pracodawcą (dojazd, koszty, czas pracy, itp.) – omówienie i doprecyzowanie niniejszej kwestii; Równe traktowanie w zatrudnieniu – omówienie tematu, czyli jak to postrzegają m.in. pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym NSZZ "Solidarność".

Protokół ze spotkania zamieścimy niebawem w zakładce – Negocjacje z JYSK

Natomiast w dniu 5 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu Porto w Radomsku odbyło się posiedzenie Komisji BHP.

Tematy, które były omawiane na spotkaniu, to bieżące problemy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz między innymi: Uszkodzenia (usterki) w toaletach, bieżące naprawy; Brak pełnej rozmiarówki kurtek zimowych dla kobiet w DCR (chodzi o małe rozmiary); Dowóz pracownika za pomocą TAXI na pogotowie, który doznał jakiegoś lekkiego urazu – procedura w tym zakresie.

Protokół z posiedzenia Komisji BHP zamieścimy niebawem w zakładce – Komisja BHP

Pamiętajcie, że jakiekolwiek problemy (lub inne uwagi, zastrzeżenia, zaobserwowane nieprawidłowości) możecie zgłaszać do Nas na bieżąco wysyłając wiadomość na adres e-mail: komisjazakladowa@jysksolidarnosc.pl

Możecie również wysłać do Nas wiadomości (zgłoszenia) bezpośrednio z naszej strony internetowej, korzystając z ZAKŁADKI KONTAKT — > NAPISZ DO NAS.

Informacje – protokoły ze spotkań dotyczące rozmów NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" z Przedstawicielami Spółki JYSK oraz z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) znajdują się w zakładce DLA PRACOWNIKÓW i kolejno Negocjacje z JYSK oraz Komisja BHP.

O tematach kolejnych rozmów z Pracodawcą będziemy Was informować na bieżąco.

 

Z poważaniem

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o.o.