,,Solidarność” sprzeciwia się zwolnieniu związkowca w JyskZarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” oficjalnie podtrzymał swoje stanowisko, dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z Tomaszem Jamrozikiem przez firmę Jysk Sp. z o. o. Piastował on funkcje przewodniczącego Komisji Zakładowej w tej firmie.solid

W swoim stanowisku z 27 sierpnia br. Zarząd Regionu zażądał od pracodawcy natychmiastowego przywrócenia do pracy p. Jamrozika wraz z przestrzeganiem art. 32 ustawy o związkach zawodowych, mówiącym o ochronie pracowniczej członka zakładowego organizacji związkowej. Na mocy ustawy pracodawca nie może wypowiedzieć lub rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem bez zgody zakładowej organizacji związkowej. Osobne pismo do dyrektora generalnego Jysk Polska wystosował Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Zdaniem firmy głównym powodem rozwiązania umowy 20 sierpnia br. z Tomaszem Jamrozikiem miało być naruszenie przez niego obowiązków pracowniczych, polegające na przekazywaniu zawyżonej liczby członków Związku ,,Solidarność”. Powodowało to zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy przez działaczy Komisji Zakładowej, utrzymując ich prawo do wynagrodzenia w ramach godzin związkowych. Co ciekawe, jest to kolejny element sporu pomiędzy firmą a związkiem zawodowym. Wcześniejsza sprawa dotyczyła prowadzenia strony internetowej Organizacji Zakładowej bez zarejestrowania. Sąd przyznał tutaj rację związkowi.

W reakcji na powyższe wydarzenia, ,,Solidarność” 21 września br. planuje przeprowadzenie manifestacji pod radomską placówka firmy. Warto przypomnieć, że podczas Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 29 sierpnia br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zobowiązała się do poruszenia tej kwestii w rozmowie ze swoim odpowiednikiem ze strony duńskiego rządu. Dodatkowo, Państwowa Inspekcja Pracy ma przeprowadzić kontrolę w firmie Jysk.

 

Autor Krzysztof Kilański – Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność"
 
 

Z poważaniem

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o.o.