Sąd Pracy: Artur Kornicki przeciwko JYSK Sp. z o.o.Koleżanki i Koledzy,

W dniu 20 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:30 w Sądzie Rejonowym w Radomsku IV Wydział Pracy odbyła się sprawa z powództwa Artura Kornickiego przeciwko JYSK Sp. z o. o. o przywrócenie do pracy. Była to kolejna już sprawa dotycząca rozwiązania umowy o pracę.IMG_20180420

Artur jest wieloletnim członkiem NSZZ "Solidarność", w Centrum Dystrybucji  JYSK w Radomsku pracuje od blisko 10 lat. Obecnie jest członkiem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o.o. w kadencji 2018-2022. Niestety z dniem 15.01.2018 roku Pracodawca rozwiązał umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Wobec tego, że Artur nie zgadzał się z przedstawionymi w treści wypowiedzenia przyczynami, skierował sprawę na drogę sądową.

Termin kolejnej rozprawy został wyznaczony na dzień 12 czerwca 2018 roku o godzinie 10:30 w sali nr VIII.

Jeżeli ktokolwiek z Koleżanek i Kolegów jest zainteresowany tą sprawą ma prawo przyjść na salę rozpraw i uczestniczyć w tym procesie w charakterze widza (publiczności).

Na zdjęciu od lewej strony stoją: Bogdan Utnicki, Artur Kornicki, Tomasz Jamrozik, Daniel Serwa – Członek NSZZ "Solidarność", kandydat na Prezydenta Miasta Radomsko oraz Radca Prawny Rafał Hanusiak – Pełnomocnik Artura Kornickiego z kancelarii Hanusiak, Kasprzak-Hanusiak, Radcowie prawni. Spółka partnerska z siedzibą w Częstochowie, która obsługuje NSZZ "Solidarność"Podregion Radomsko, w tym także naszą Organizację.

 

Z poważaniem

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o.o.