Pikieta NSZZ „Solidarność” przed Łódzkim Urzędem WojewódzkimKrajowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność”, w związku z tym, iż rząd RP nie przedstawił konkretnych propozycji i terminów realizacji postulatów NSZZ „Solidarność”, Postulaty NSZZ ''Solidarność''podjął decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej w dniu 4 kwietnia br przed urzędami wojewódzkimi w całym kraju;
W Łodzi pikieta rozpocznie się 4 kwietnia 2019 roku o godzinie 15:00 przed Łódzkim Urzędem Wojewódzkim (Piotrkowska 104).


Protest dotyczy braku realizacji postulatów NSZZ „Solidarność”, w tym m.in.:
- podwyżek w sferze finansów publicznych,
- wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek,
- odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
oraz
- rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii.
Apelujemy do wszyskich, którzy popierają nasze postulaty o liczny udział w pikiecie.

 

Z poważaniem

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o.o.