PAMIĘCI ANDRZEJA PEŁKIW Niedośpielinie uczczono pamięć Andrzeja Pełki, górnika poległego w kopalni „Wujek”.

W uroczystościach organizowanych przez Urząd Gminy w Wielgomłynach oraz radomszczańską „4Solidarność” uczestniczyli m.in. prezydent Radomska Jarosław Ferenc, poseł Anna Milczanowska, wiceprzewodniczący Rady Miasta Artur Werner, delegacje górników, przedstawiciele NSZZ „Solidarność” i gminy Wielgomłyny.

Po uroczystej mszy św. delegacje złożyły kwiaty przed obeliskiem przy kościele w Niedośpielinie oraz na grobie Andrzej3a Pełki na miejscowym cmentarzu. Na zakończenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielgomłynach młodzież zaprezentowała patriotyczny program.

Pochodzący z Niedośpielina dziewiętnastoletni Andrzej Pełka był najmłodszym spośród dziewięciu górników zastrzelonych przez pluton specjalny ZOMO podczas pacyfikacji kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku. Oprócz Andrzeja Pełki polegli – również związany z ziemią radomszczańską Ryszard Gzik oraz Józef Czekalski, Krzysztof Giza, Joachim Gnida, Bogusław Kopczak, Jan Stawisiński, Zbignie2

 

w Wilk i Zenon Zając. Pogrzeb Andrzeja Pełki odbył się 20 grudnia 1981 r. W uroczystościach udział wzięło około 150 osób. Pogrzeb był „zabezpieczany” przez dwa plutony ZOMO, kompanię pułku manewrowego oraz funkcjonariuszy SB.

 

1

Materiał filmowy z telewizji NTL: http://tvntl.pl/2017/12/11/kurier/uczcili-pamiec-andrzeja-pelki

Źródło: http://www.pulsradomska.pl

http://www.tvntl.pl

 

 

Z poważaniem

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o.o.