Najlepszy debiut historyczny rokuPraca magisterska historyka, który korzystał z zasobów Archiwum KK NSZZ "Solidarność" otrzymała wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu im. najlepszyWładysława Pobóg – Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”.
 
W konkursie udział brali autorzy niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, które zostały obronione w okresie od 1 października 2015 roku do 31 października 2016 roku. Spośród 35 nadesłanych prac  11 to doktoraty, a 24 – prace magisterskie. Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich otrzymał Łukasz Szkwarek za pracę pt. NSZZ „Solidarność”. Podregion Miastko w latach 1980-1981. Wyróżniony historyk w pracy wykorzystał archiwalia z zasobu Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – dokumenty Zarządu Regionu Słupsk NSZZ „Solidarność”. 
 
Łukasz Szkwarek pracę napisał w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. UG dr. hab. Piotra Perkowskiego. Autor wyróżnionej pracy jest członkiem gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich .
 
Tematyka pracy magisterskiej  Łukasza Szkwarka to dzieje ruchu solidarnościowego miasteckiego podregionu NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981, od momentu powstania do wprowadzenia stanu wojennego. W skład tego podregionu wchodziły: Miastko, Kępice, Trzebielino i Koczała. Źródła na temat miasteckiej „Solidarności” znajdują się w Archiwum KK NSZZ "S", w gdańskim oddziale Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz w słupskim oddziale Archiwum Państwowego w Koszalinie. Na potrzeby pracy jej autor przeprowadził wywiady zarówno z członkami NSZZ „Solidarność”, jak i PZPR.
 
Łukasz Grochowski 
 
 

Z poważaniem

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o.o.