Legitymacja Członkowska NSZZ ?Solidarność? ? złóż wniosek!Koleżanki i Koledzy,

Komisja Zakładowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" JYSK Sp. z o.o. realizując Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2014 r., przystępuje do realizacji wdrożenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC).Legitymacja członkowska NSZZ ''Solidarność''


Elektroniczna Legitymacja Członkowska –to nowoczesne rozwiązanie, za pomocą którego powstanie ujednolicona baza danych, dzięki czemu łatwiej będzie można docierać z informacjami do wszystkich członków "SOLIDARNOŚCI". Najważniejsze informacje zapisane będą w kodzie kreskowym, a użytkownicy legitymacji będą korzystać z bonusów i pewnych przywilejów związanych z jej posiadaniem.

Legitymacja poza identyfikacją będzie zawierać w sobie szereg programów rabatowych oraz umożliwiać dostęp do szeroko pojętej kultury. Każdy posiadacz legitymacji będzie mógł korzystać z punktów rabatowych w pewnych placówkach usługowych i handlowych.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich członków Związku o wypełnienie wniosków o wydanie ELC, które Organizacja Zakładowa jest zobowiązana dostarczyć do Zarządu Regionu w Łodzi.

Aby wprowadzanie danych przebiegło sprawnie, każde pole we wniosku powinno być wypełnione CZYTELNIE. Do uzyskania legitymacji niezbędne jest podanie numeru pesel oraz własnoręczny podpis pod wnioskiem.

W przypadku braku dokładnej informacji (tj. wiedzy) na temat daty przystąpienia do Związku prosimy o niewypełnianie tych pól, pozycję tą wypełni Przewodniczący w oparciu o złożoną deklarację członkowską i Uchwałę KZ.


Legitymacja będzie ważna przez rok. Po upływie tego czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdzeniu przez Przewodniczącego Komisji Zakładowej systematycznego opłacania składek członkowskich oraz przynależności do Związku członków swojej Organizacji.

Wypełnione formularze proszę dostarczyć do PrzedstawicieliKomisji Zakładowej NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" JYSK Sp. z o.o.

Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC) można pobrać tutaj.

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Przewodniczącym Tomaszem Jamrozikiem pod nr tel. 884-386-666

 

Z poważaniem

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o.o.