Dzięki Solidarności płaca minimalna wynosi 2250 zł !!!Od 1 stycznia br płaca minimalna wynosi 2250 zł, a więc o 30 zł więcej niż pierwotnie planował rząd. To skutek twardej postawy Solidarności. Warto o tym pamiętać.2250

Wraz z nowym rokiem płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa wzrastają odpowiednio do 2250 zł i 14,50 zł. Trzeba jednak pamiętać, że rząd proponował jedynie 2220 zł, co oznaczałoby zaledwie 3 zł więcej niż minimum ustawowe. NSZZ "Solidarność" postulowała o 2278 zł co było zgodne z dotychczasowym mechanizmem zbliżania się płacy minimalnej do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Obecna wysokość jest kompromisem, który Związek grożąc protestami wymusił w bezpośrednich negocjacjach z premierem Mateuszem Morawieckim.

 

 

Z poważaniem

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o.o.