Czy będą manifestacje przed urzędami wojewódzkimi?Marek Lewandowski w radiu Wnet.pl opowiadał o zapowiedzianych na 4 kwietnia przez NSZZ „Solidarność” manifestacjach, które odbędą się przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi. manifestacje

Ich tłem jest rozczarowanie „Solidarności” działalnością rządu – w opinii związkowców nie spełnił on żadnego z głównych postulatów organizacji. Rzecznik mówi, że w przeszłości Związek próbował porozumieć się z gabinetem – w styczniu powołano sztab protestacyjno-strajkowy, który w następnym miesiącu spotkał się z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. Lewandowski stwierdza, że sytuacja ta dobitnie pokazuje, jak słabo w Polsce wygląda dialog i jak krajowi politycy nie dotrzymują porozumień. Ostatecznym terminem, który „Solidarność” wyznaczyła rządowi na podjęcie negocjacji mogących zapobiec strajkowi, jest 28 marca.

Tutaj całość audycji

 

Z poważaniem

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o.o.