4 Kwietnia – Pikieta “Solidarności” w Łodzi przed Urzędem WojewódzkimOkoło 1000 osób protestowało w Łodzi; Pod Łódzki Urząd Wojewódzki zjechali związkowcy z całego województwa łódzkiego; Podczas pikiety głos zabrali przewodniczący Zarządów Regionu Ziemi Łódzkiej i Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc i Zbigniew Bogusławski. Pikieta w Łodzi UW (2)

Przewodniczący W. Krenc podkreślił na wstępie, iż nie jest to protest oświaty, ani też jakiejś innej, jednej grupy zawodowej. Jest to protest Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zrzeszającego wszystkie grupy zawodowe. Związkowcy domagają się m.in. podwyżek dla wszystkich grup zawodowych w sferze finansów publicznych, a także uwzględnienia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę. W trakcie pikiety przewodniczący W. Krenc wraz z członkami Prezydium ZR wręczył postulaty „Solidarności” wojewodzie łódzkiemu prof. Zbigniewowi Rau.  Wojewoda obiecał, iż postulaty niezwłocznie przekaże premierowi RP.

Pikieta w Łodzi UW (1)

 
 

Z poważaniem

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" JYSK Sp. z o.o.